Obsługa bazy danych

Light-php posiada małą klasę do obsługi bazy danych, która pozwala na interakcję z danymi upraszczając ich używanie. Dane konfiguracyjne do połączenia z bazą danych znajdują się w system/config/config.php. Zasadniczo po wprowadzeniu odpowiednich parametrów poświadczeń jesteś gotowy do pracy z bazą danych. 

 

Do pobierania danych służy metoda Database::query(), która pozwala Ci na wykonywanie zapytań UPDATE, SELECT, DELETE oraz INSERT. Wszystko to za pomocą jednej metody. 

 

Database::query() posiada dwa parametry. Pierwszy obowiązkowy to treść zapytania SQL, drugi opcjonalny, tablicowy zastępujący symbole zastępcze w zapytaniu właściwymi wartościami. 

// Select
$product = Database::query("SELECT * FROM product WHERE id = :id", array(":id" => $id));

// Delete
Database::query("DELETE FROM product WHERE id = :id", array(":id" => $id));

// Update
$rows_modified = Database::query("UPDATE product WHERE `name` like :name", array(":name" => $name));

// Insert
$prod_id = Database::query("INSERT INTO `product` (`name`, `price`) VALUES (':name', ':price')", array(":name" => "Gold", ":price" => 500));

Instalacja xdebug na MacOS z Silicon M1

Do instalacji xcode na Macbook z procesorem Silicon M1 użyj poniższej komendy

arch -arm64e sudo pecl install xdebug

 +----------------------------------------------------------------------+
 |                                   |
 |  INSTALLATION INSTRUCTIONS                     |
 |  =========================                     |
 |                                   |
 |  See https://xdebug.org/install.php#configure-php for instructions |
 |  on how to enable Xdebug for PHP.                  |
 |                                   |
 |  Documentation is available online as well:             |
 |  - A list of all settings: https://xdebug.org/docs-settings.php  |
 |  - A list of all functions: https://xdebug.org/docs-functions.php  |
 |  - Profiling instructions: https://xdebug.org/docs-profiling2.php |
 |  - Remote debugging:    https://xdebug.org/docs-debugger.php  |
 |                                   |
 |                                   |
 |  NOTE: Please disregard the message                 |
 |    You should add "extension=xdebug.so" to php.ini        |
 |  that is emitted by the PECL installer. This does not work for   |
 |  Xdebug.                              |
 |                                   |
 +----------------------------------------------------------------------+

Build process completed successfully
Installing '/opt/homebrew/Cellar/php@8.0/8.0.13/pecl/20200930/xdebug.so'
install ok: channel://pecl.php.net/xdebug-3.1.2
Extension xdebug enabled in php.ini


Light PHP – wprowadzenie

Light-php jest naprawdę prostym, ale potężnym narzędziem, dzięki, któremu możesz zacząć pracować bez czytania skomplikowanych i rozbudowanych dokumentacji. Dzięki temu możesz się skupić na programowaniu aplikacji, a prosta budowa w modelu MVC pozwoli Ci szybko zrozumieć jego działanie.
Mimo tego, że jest proste narzędzie podąża ono za standardami: PSR-0, PSR-1 oraz PSR-4, dobrymi praktykami programowania, strukturą MVC, wstrzykiwaniem zależności i wieloma innymi!

Komentarze w PHP

Po pierwsze warto wspomnieć, że komentarze w języku programowania, choć często traktowane po macoszemu są niezwykle ważnym elementem. Jak później zobaczycie komentarze mają szerokie grono zastosowań mocno wykraczające nad samo opisywanie Waszego kodu.

Komentarze jak sama nazwa wskazuje służą do komentowania/opisywania Waszego kodu. Każdy kod obowiązkowo musi być odpowiednio opisany, powodów tego stanu rzeczy można wymieniać bardzo wiele: po powrocie po roku do kodu pozwoli nam szybko przypomnieć sobie własną kreatywność, jeżeli kod wykorzystujemy w wielu miejscach, a często też w nie sami pozwoli to na podjęcie decyzji czy dana część kodu się nadaje, ewentualnie co musimy w niej zmodyfikować na nasze potrzeby.

Część komentarzy będzie również interpretowana w niektórych sytuacjach przez same intepreter kodu, o którym jeszcze będziemy rozmawiać.

<?php


//Komentujemy tutaj

/* Ważne rzeczy, które przyjdą nam do głowy */

Hello world!

Nie usuwam przez sentyment. Pierwszy choć nie najważniejszy. Zostaje, zaczyna, zwiastuje, szpeci, nie zawadza. Będzie następny.